Logo Inginerie Electrica

Bine ati venit la Facultatea de Inginerie - Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Contact

Facultatea de Inginerie
Adresa: Str. Dr. Victor BABEȘ 62A Baia-Mare, Maramureș 430083

Decanat: Tel: 0264-202975
Secretariat: Tel: 0264-202975
Email: inginerie@cunbm.utcluj.ro

Admitere masterat

Locuri Sesiunea Septembrie 2019

 

Domeniu de master

 Program studiu master

 

 

Buget

Taxa

Inginerie electrică

Inginerie si management in domeniul electric

0

9

Total domeniu

 0

 9

Inginerie energetică

Inginerie si management in domeniul energetic

0

8

Total domeniu

Inginerie şi management

Managementul inovarii si dezvoltarii tehnologiei

0

8

Total domeniu

Ingineria mediului

Evaluarea impactului si riscului pentru mediu

0

10

Total domeniu

 0

10 

Ingineria materialelor

Ingineria procesarii materialelor prin proc. speciale

6

6

Total domeniu

 6

Inginerie industriala

Ingineria calitatii sistemelor tehnologice  

8

24

Ingineria sistemelor flexibile de fabricatie    

Total domeniu

24 

Mine, petrol si gaze

Securitatea si reabilitarea perimetrelor miniere

 0

0

Total domeniu

 0

TOTAL

 

14

65

Regulament de admitere

Regulament propriu al Facultății de Inginerie

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA MASTER SUNT:
a) Cerere de înscriere – se completează la înscriere, în două exemplare, dintre care unul rămâne în dosar, iar celălalt rămâne la candidat;
 b) Diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire (numai pentru promoţia din anul curent) în original sau în copie certificată de CCO;
c) Supliment la diplomă pentru promoţiile anterioare în original sau în copie certificată de CCO;
d) Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocaţie bugetară la studii de tip master;
e) Certificat naştere în copie certificată de CCO;
f) Copie certificată de CCO după cartea sau buletinul de identitate;
g) Doua fotografii 3 / 4 cm;
h) Chitanţa de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de taxă;
i) Dosar plic;
j) Adeverință medicală în original.

 

Informații despre domenii, specializări, cifre de școlarizare, calendarul admiterii, acte necesare admiterii, taxe de administrare și scolarizare sunt disponibile la adresa: https://www.utcluj.ro/admitere/master/.

 

CALENDARUL

CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER LA FACULTATEA DE INGINERIE

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

Sesiunea din vară (iulie 2019)

 

• Înscrieri: 22-24 iulie 2019, orele 9:00÷15:00 la sediul Facultății de Inginerie din Baia Mare, str. Dr. V. Babeș, 62A, sala S1;

• Proba orală (interviu): 25 iulie 2019, orele 10:00÷15:00;

• Afisare rezultate inițiale: 25 iulie 2019;

• Depunerea contestaţiilor: 26 iulie 2019, orele 9:00÷12:00, la Decanatul Facultății de Inginerie, str. Dr. V. Babeș, 62A, et II;

• Soluţionarea contestaţiilor: 27 iulie 2019;

• Confirmarea locurilor: 29-30 iulie 2019, orele 9:00÷15:00 la Decanatul Facultății de Inginerie, str. Dr. V. Babeș, 62A, et II;

•Afisare rezultate finale pentru sesiunea din vară: 30 iulie 2019.

 

Sesiunea din toamnă (septembrie 2019) (în limita locurilor rămase neocupate)

• Înscrieri: 16 și 17 septembrie 2019;

• Proba orală (interviu): 18 septembrie 2019;

• Afisare rezultate inițiale: 18 septembrie 2019;

• Depunerea contestaţiilor: 19 septembrie 2019;

• Soluţionarea contestaţiilor: 19 septembrie 2019;

• Confirmarea locurilor: 20 septembrie 2019;

• Afisare rezultate finale pentru sesiunea din toamnă: 20 septembrie 2019.

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter