Admitere masterat

Locuri Sesiunea Iulie 2020

 

Domeniu de master

 Program studiu master

 

 

Buget

Taxa

Inginerie electrică

Inginerie si management in domeniul electric

24

10

Total domeniu

 24

 10

Inginerie energetică

Inginerie si management in domeniul energetic

20

10

Total domeniu

20 

10 

Inginerie şi management

Managementul inovarii si dezvoltarii tehnologiei

20

10

Total domeniu

20 

10 

Inginerie industriala

Ingineria calitatii sistemelor tehnologice  

0

20

Ingineria sistemelor flexibile de fabricatie    

24

6

Total domeniu

24 

26 

Ingineria mediului

Evaluarea impactului si riscului pentru mediu

19

10

Total domeniu

 19

10 

Ingineria materialelor

Ingineria procesarii materialelor prin procedee speciale

19

6

Total domeniu

19 

 6

TOTAL

 

126

72

Regulament de admitere

Regulament propriu al Facultății de Inginerie

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA MASTER SUNT:
a) Cerere de înscriere – se completează on line;
 b) Diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire (numai pentru promoţia din anul curent);
c) Supliment la diplomă pentru promoţiile anterioare;
d) Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocaţie bugetară la studii de tip master – se completează on line;
e) Certificat naştere;
f) Cartea sau buletinul de identitate;
g) Adeverință medicală.

 

Informații despre domenii, specializări, cifre de școlarizare, calendarul admiterii, acte necesare admiterii, taxe de administrare și scolarizare sunt disponibile la adresa: https://www.utcluj.ro/admitere/master/.

 

CALENDARUL

CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER LA FACULTATEA DE INGINERIE

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Sesiunea din vară (iulie 2020)

 

• Înscrieri: 14-25 iulie 2020, on-line pe platforma dedicată admiterii;

• Proba orală (interviu): 27 iulie 2020, orele 12:00÷17:00;

• Afișare rezultate inițiale: 27 iulie 2020;

• Depunerea contestaţiilor: 28 iulie 2020, la adresa de e-mail inginerie@admitere.utcluj.ro;

• Confirmarea locurilor: 28-29 iulie 2020, on-line pe platforma dedicată admiterii;

•Afisare rezultate finale pentru sesiunea din vară: 30 iulie 2020.

 

Sesiunea din toamnă (septembrie 2020) (în limita locurilor rămase neocupate)

• Înscrieri: 10 - 14 septembrie 2020;

• Proba orală (interviu): 16 septembrie 2020;

• Afisare rezultate inițiale: 16 septembrie 2020;

• Depunerea contestaţiilor: 17 septembrie 2020;

• Confirmarea locurilor: 18 septembrie 2020;

• Afisare rezultate finale pentru sesiunea din toamnă: 18 septembrie 2020.

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter