Anunț ridicare diplome Absolvenți 2021


Absolvenții Facultății de Inginerie care au promovat examenul de finalizare studii în lunile iulie, septembrie 2021 si februarie 2022 se pot prezenta la Serviciul ACTE STUDII, str. Memorandumului nr.28 pentru ridicarea Diplomei.
Pentru ridicarea diplomei absolvenții se vor prezenta doar pe baza programării online:
https://jr.utcluj.ro/jobrouter/index.php?cmd=PublicStart&ps=aaa12d5759116b9ba7bf6587263c1f3f&username=PublicUser
Cei care sunt înscriși la Master, vor depune diploma si suplimentul în original la Secretariatul Facultății de Inginerie, pana la data de 5 septembrie 2022.Go back