Anunț ridicare diplome absolvenți 2023


        Absolvenții Facultății de Inginerie care au promovat examenul de finalizare studii în lunile Iulie, Septembrie 2023 si Februarie 2024 se pot prezenta la:

- Serviciul ACTE STUDII Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, str. Memorandumului nr.28,  pentru ridicarea Diplomei.

Pentru ridicarea diplomei absolvenții se vor prezenta doar pe baza programării online:

https://jr.utcluj.ro/jobrouter/index.php?cmd=PublicStart&ps=aaa12d5759116b9ba7bf6587263c1f3f&username=PublicUser

Cei care sunt înscriși la Master, vor depune diploma și suplimentul în original la Secretariatul Facultatii de Inginerie, pana la data 1 septembrie 2024.

 

Go back