ANUNȚ TAXE RESTANTE

Termenul de plată, pentru rata II a taxei de școală și disciplinele restante, conform contractului de discipline este 10.01.2022

Go back