Informare taxe rata III


     Conform REGULAMENTULUI DE TAXE 2023-2024, taxa de școală se achită în trei tranșe, iar obligațiile financiare pentru examenele contractate aferente anilor anteriori, se achită în două tranșe (termenele se regăsesc în contractul disciplinelor).

Termenele de plată sunt:

- RATA 3 și DISCIPLINELE RESTANTE AFERENTE SEMESTRULUI II este 26.04.2024, depășirea termenelor de plată duce la EXMATRICULAREA studentului.

Taxele se pot achita online, sau la casieria universității de pe str. Victor Babeș nr. 62A  după următorul program:

- Luni, Marți, Miercuri și Vineri în intervalul orar 8:30 – 9:30 și 11:30 – 15:00

- Joi este deschisă casieria de pe str. Victoriei nr. 76 în intervalul orar 8:30 – 15:00.

 

 

Go back