Logo Inginerie Electrica

Bine ati venit la Facultatea de Inginerie - Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Contact

Facultatea de Inginerie
Adresa: Str. Dr. Victor BABEȘ 62A Baia-Mare, Maramureș 430083

Decanat: Tel: 0264-202975
Secretariat: Tel: 0264-202975
Email: inginerie@cunbm.utcluj.ro

Grupe 2018-2019

LICENȚĂ Simbol  Anul I  Anul II  Anul III  Anul IV
Tehnologia construcțiilor de mașini TCM
Electromecanică EM
Ingineria sistemelor electroenergetice ISEE
Robotică ROB  
Inginerie economică în domeniul mecanic IEDM
Calculatoare CAL
Electronică aplicată EA
Ingineria procesării materialelor IPM  
Ingineria și protecția mediului în industrie  IPMI
Echipamente pentru procese industriale EPI      
Inginerie minieră IM      
MASTERAT Simbol Anul I Anul II
Proiectarea mașinilor și echipamentelor PMM  
Ingineria calității sistemelor tehnologice ICST  
Ingineria sistemelor flexibile de fabricație ISFF  
Managementul inovării și dezvoltării tehnologiei MIDT
Inginerie și management în domeniul electric IMEL
Inginerie și management în domeniul energetic IMEN
Evaluarea impactului și riscului pentru mediu EIRM
Securitatea și reabilitatea perimetrelor miniere SRPM
Ingineria procesării materialelor prin procedee speciale IPMPS  
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter