Admitere licență

 


 

Prezentare ofertă educațională

Facultatea de Inginerie din Baia Mare pentru ciclul Licenţă (4 ani) oferă următoarele domenii de studiu:

 

Domeniul Specializarea
Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Calculatoare
Inginerie Electrică Electromecanică
Inginerie Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaţionale Electronică Aplicată
Inginerie Energetică Ingineria Sistemelor Electroenergetice
Inginerie Industrială Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Inginerie şi Management Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
Ingineria Materialelor Ingineria Procesării Materialelor
Ingineria Mediului Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

Informații despre domenii, specializări, cifre de școlarizare, calendarul admiterii, acte necesare admiterii, taxe de administrare și scolarizare sunt disponibile la adresa: http://www.utcluj.ro/admitere/licenta/cunbm-inginerie/.

Descrierea programelor de studiu este în secțiunea    >>> Ofertă educațională.

Criteriile de admitere fără concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici.