Biroul consiliului facultatii

 


Conf.univ.dr.ing., ec. Dinu Darabă, Decan
Conf.univ.dr.ing. Mircea Horgoș, Prodecan
Conf.univ.dr.ing. Mihai Bănică, Director Departament Inginerie și Management Tehnologic
Șef lucrări dr.ing. Claudiu Lung, Director Departament Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare
Șef lucrări dr.ing. Jozsef Juhasz, Director Departament Ingineria Resurselor Minerale, Materialelor și Mediului
Student Diana Geanina Dulf, III CAL