Ingineria Procesării Materialelor

 


Anul I
Semestrul I Semestrul II
Analiza matematica Matematici speciale
Algebra, liniara, geometrie analitica si diferentiala Stiinta si ingineria materialelor 2
Fizica1 Desen tehnic si infografica 2
Chimie1 Chimie2
Geometrie descriptiva Electrotehnica
Informatica aplicata1 Protectia si ingineria mediului
Stiinta si ingineria materialelor 1 Fizica 2
Desen tehnic si infografica 1 Comunicare
Limba engleza 1 Limba engleza 2
Educatie fizica si sport 1 Educatie fizica si sport 2
Anul II  
Semestrul I Semestrul II
Mecanica
Tehnologia materialelor I
Rezistenta materialelor Termotehnica
Cristalografie si mineralogie Mecanica fluidelor
Chimie fizica Informatica aplicata 2
Electronica si automatizari Metalurgie fizica
Management Tehnici de analiza si caracterizarea materialului
Economie generala Proprietatile materialelor
Tehnica masurarii si achizitii de date Limba engleza 4
Limba engleza 3 Practica de domeniu (3 sapt)
Anul III  
Semestrul I Semestrul II
Utilaje si instalatii termice Ingineria calitatii
Utilaje si instalatii termice - proiect Bazele proiectelor asistate de calculator
Tehnologia materialelor 2 Procedee tehnologice în ingineria materialelor 2 (Deformari plastice)
Procedee tehnologice in ingineria materialelor 1 (Tratamente termice) Procedee tehnologice in ingineria materialelor 3 (Turnare)
Metalurgia pulberilor Ingineria fabricatiei
Management
Ingineria fabricatiei - proiect
Teoria proceselor metalurgice Concepte si fabricatie asistata de calculator
Procesarea materialelor nemetalice
Marketing
Procedee de elaborare a materialelor metalice
Practica de specialitate (3 sapt)
Anul IV
Semestrul I Semestrul II
Utilaje tehnologice pentru deformari plastice Modelarea si simularea in ingineria materialelor
Utilaje pentru turnatorii Proiectarea tehnologilor de procesare prin deformarea plastică II (laminarea, trefilare-tragere)
Proiectarea tehnologiilor de turnare Procedee neconventionale de procesare a materialelor
Proiectarea tehnologiilor de procesare prin deformare plastică 1 (matritare, extrudare) Procedee de reciclare a deseurilr metalice
Procedee de elaborare a materialelor metalice Ingineria suprafetelor
Procedee tehnologice in ingineria materialelor 4 (Sudarea)
Procedee speciale de turnare
Automatizarea proceselor metalurgice
Practica pentru elaborarea proiectului de diplomă
Procedee de formare in turnatorii
Elaborare proiect de diplomă