Ingineria Procesării Materialelor

 


Anul I
Semestrul I Semestrul II
Algebra, liniara, geometrie analitica si diferentiala Analiza matematica
Fizica Informatica aplicata2
Chimie Desen tehnic si infografica 2
Informatica aplicata1 Mecanica
Desen tehnic si infografica 1 Stiinta si ingineria materialelor 1
Limba engleza 1 Limba engleza 2
Educatie fizica si sport 1 Educatie fizica si sport 2
  Comunicare
Anul II  
Semestrul I Semestrul II
Mecanica
Tehnologia materialelor I
Rezistenta materialelor Termotehnica
Cristalografie si mineralogie Mecanica fluidelor
Chimie fizica Informatica aplicata 2
Electronica si automatizari Metalurgie fizica
Management Tehnici de analiza si caracterizarea materialului
Economie generala Proprietatile materialelor
Tehnica masurarii si achizitii de date Limba engleza 4
Limba engleza 3 Practica de domeniu (3 sapt)
Anul III  
Semestrul I Semestrul II
Organe de masini si mecanisme Ingineria calitatii
Utilaje si instalatii termice Bazele proiectelor asistate de calculator
Utilaje si instalatii termice - proiect Procedee tehnologice în ingineria materialelor 1 (Deformari plastice)
Tehnologia materialelor 2 Procedee tehnologice in ingineria materialelor 2 (Turnare)
Tratamente termice si termochimice Ingineria fabricatiei
Metalurgia pulberilor Ingineria fabricatiei - proiect
Teoria proceselor metalurgice Concepte si fabricatie asistata de calculator
Procesarea materialelor nemetalice Proprietati tehnologice ale materialelor
Teoria plasticitatii si ruperii materialelor Practica de specialitate (3 sapt)
   
Anul IV
Semestrul I Semestrul II
Procedee de elaborare a materialelor metalice Modelarea si simularea in ingineria materialelor
Utilaje tehnologice pentru deformari plastice Proiectarea tehnologilor de procesare prin deformarea plastică II
Utilaje tehnologice pentru turnarea materialelor Procedee neconventionale de procesare a materialelor
Procedee de formare in turnatorii Proiectarea ecologica a produselor
Proiectarea tehnologiilor de procesare prin deformare plastică 1 Procedee de reciclare a deseurilor metalurgice
Sudare si procedee conexe Proiectarea formei semifabricatelor
Automatizarea proceselor metalurgice
Procedee de turnare a materialelor
Optimizarea proceselor metalurgice Practica pentru elaborarea proiectului de diplomă
Proiectarea tehnologiilor de turnare Elaborare proiect de diplomă
Ecotehnologii Sustinerea proiectului de diploma