Electromecanica

 


Prezentare plan învățământAnul I  
Semestrul I Semestrul II
Analiza matematica I Analiza matematica II
Algebra, geometrie analitica si diferentiala Matematici speciale
Fizica Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I Grafica asistata de calculator
Teoria circuitelor electrice I Chimie
Mecanica Teoria circuitelor electrice II
Limbi moderne I Limbi moderne II
Educatie fizica si sport I Educatie fizica si sport II
   
   
Anul II  
Semestrul I Semestrul II
Metode numerice Teoria campului electromagnetic
Teoria circuitelor electrice II Masini electrice I
Electronica analogica si digitala I Masurari electrice si electronice II
Masurari electrice si electronice I Electronica analogica si digitala II
Materiale electrotehnice Teoria sistemelor si reglaj automat
Rezistenta materialelor Mecanisme
Economie Limbi moderne IV
Limbi moderne III Practica I ( 3 sapt )
   
Anul III  
Semestrul I Semestrul II
Echipamente electrice Calitate si fiabilitate
Producerea, transportul si distributia energiei electrice Actionari electrice
Masini electrice II
Sisteme cu microprocesoare
Masini electrice II (proiect) Management
Convertoare statice de putere Instalatii electrice
Traductoare, interfete si achizitie de date Instalatii electrice - proiect
Actionari hidraulice si pneumatice Masini electrice speciale
  Practica II ( 3 sapt )
   
   
Anul IV  
Semestrul I Semestrul II
Automatizarea sistemelor de actionari electrice Sisteme electromecanice II
Tractiune electrica Legislatie si norme tehnice ale instalatiilor electrice
Sisteme electromecanice I Energii regenerabile
Controlul secvential in sisteme electromecanice Proiectarea asistata de calculator a installatiilor electrice
Instrumentatie industriala Elaborarea proiectului de diploma
Electrotermie Practica pentru elaborarea proiectului de diploma
Metoda elementelor finite Sustinere examen de diploma