Electromecanica

Anul I  
 Semestrul I  Semestrul II
 Analiza matematica I  Analiza matematica II
 Algebra, geometrie analitica si diferentiala  Matematici speciale
 Fizica  Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
 Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I  Grafica asistata de calculator
 Chimie  Teoria circuitelor electrice I
 Elemente de inginerie mecanica  Arhitecturi de calculatoare si sisteme de operare
 Comunicare  Medii de calcul ingineresc
 Limbi moderne I  Introducere in ingineria electrica
 Educatie fizica si sport I  Limbi moderne II
 Componente si circuite electronice pasive  Educatie fizica si sport II
 Psihologia educatiei  Fizica superioara
 Limba moderna secundara I  Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria si metodologia curriculumului)
    Limba moderna secundara II
Anul II  
 Semestrul I  Semestrul II
 Metode numerice  Teoria campului electromagnetic
 Teoria circuitelor electrice II  Convertoare electromagnetice I
 Electronica analogica si digitala I  Masurari electrice si electronice II
 Masurari electrice si electronice I  Electronica analogica si digitala II
 Materiale electrotehnice  Teoria sistemelor si reglaj automat
 Rezistenta materialelor  Mecanisme
 Economie  Limbi moderne IV
 Limbi moderne III  Practica I ( 3 sapt )
 Programare orientata pe obiecte (C++)  Programare orientata pe obiecte (Java)
 Pedagogie II (Teoria si metodologia instruirii, Teoria si metodologia evaluarii)  Didactica specialitatii tehnice
 Educatie fizica si sport III  Educatie fizica si sport IV
Anul III  
 Semestrul I  Semestrul II
 Echipamente electrice  Calitate si fiabilitate
 Producerea, transportul si distributia energiei electrice  Actionari electrice
 Convertoare electromagnetice II  Sisteme cu microprocesoare
 Convertoare statice  Management
 Traductoare, interfete si achizitie de date  Instalatii electrice
 Actionari hidraulice si pneumatice  Masini electrice speciale
 Retele de calculatoare  Practica II ( 3 sapt )
 Introducere in inteligenta artificiala  Defectoscopia si repararea echipamentelor electrocasnice
 Instruire asistata de calculator  Tehnologii Internet
 Practica pedagogica I  Managementul clasei de elevi
   Practica pedagogica II
   Examen absolvire nivel I
Anul IV  
 Semestrul I  Semestrul II
 Automatizarea sistemelor de actionari electrice  Sisteme electromecanice II
 Tractiune electrica  Modelarea numerica a campului electromagnetic
 Sisteme electromecanice I  Baze de date in ingineria electrica
 Controlul secvential in sisteme electromecanice  Legislatie si norme tehnice ale instalatiilor electrice
 Sisteme de calcul in timp real  Microcontrolere si sisteme integrate
 Instrumentatie virtuala  Identificarea parametrilor in sisteme de conversie a energiei
 Sisteme numerice programabile  Medii de proiectare integrata a instalatiilor electrice
 Electrotermie  Logistica industriala
 Integrare de sistem  Activitatea de cercetare-proiectare pentru elaborarea lucrarii de diploma
 Statii electrice  Practica pentru elaborarea lucrarii de diploma ( 2 sapt )
   Sustinere proiect de diploma
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter