Electromecanica

 


Anul I  
Semestrul I Semestrul II
Analiza matematica I Analiza matematica II
Algebra, geometrie analitica si diferentiala Matematici speciale
Fizica Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I Grafica asistata de calculator
Chimie Teoria circuitelor electrice I
Elemente de inginerie mecanica Introducere in ingineria electrica
Comunicare Limbi moderne II
Limbi moderne I Educatie fizica si sport II
Educatie fizica si sport I  
   
Anul II  
Semestrul I Semestrul II
Metode numerice Teoria campului electromagnetic
Teoria circuitelor electrice II Masini electrice I
Electronica analogica si digitala I Masurari electrice si electronice II
Masurari electrice si electronice I Electronica analogica si digitala II
Materiale electrotehnice Teoria sistemelor si reglaj automat
Rezistenta materialelor Mecanisme
Economie Limbi moderne IV
Limbi moderne III Practica I ( 3 sapt )
   
Anul III  
Semestrul I Semestrul II
Echipamente electrice Calitate si fiabilitate
Producerea, transportul si distributia energiei electrice Actionari electrice
Masini electrice II
Sisteme cu microprocesoare
Convertoare statice de putere Management
Traductoare, interfete si achizitie de date Instalatii electrice
Actionari hidraulice si pneumatice Instalatii electrice - proiect
  Masini electrice speciale
  Practica II ( 3 sapt )
   
Anul IV  
Semestrul I Semestrul II
Automatizarea sistemelor de actionari electrice Sisteme electromecanice II
Tractiune electrica Legislatie si norme tehnice ale instalatiilor electrice
Sisteme electromecanice I Energii regenerabile
Controlul secvential in sisteme electromecanice Proiectarea asistata de calculator a installatiilor electrice
Instrumentatie industriala Elaborarea proiectului de diploma
Electrotermie Practica pentru elaborarea proiectului de diploma
Metoda elementelor finite Sustinere examen de diploma