Electromecanica

Anul I  
 Semestrul I  Semestrul II
 Analiza matematica I  Analiza matematica II
 Algebra, geometrie analitica si diferentiala  Matematici speciale
 Fizica  Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
 Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I  Grafica asistata de calculator
 Chimie  Teoria circuitelor electrice I
 Elemente de inginerie mecanica  Introducere in ingineria electrica
 Comunicare  Limbi moderne II
 Limbi moderne I  Educatie fizica si sport II
 Educatie fizica si sport I  
   
Anul II  
 Semestrul I  Semestrul II
 Metode numerice  Teoria campului electromagnetic
 Teoria circuitelor electrice II  Masini electrice I
 Electronica analogica si digitala I  Masurari electrice si electronice II
 Masurari electrice si electronice I  Electronica analogica si digitala II
 Materiale electrotehnice  Teoria sistemelor si reglaj automat
 Rezistenta materialelor  Mecanisme
 Economie  Limbi moderne IV
 Limbi moderne III  Practica I ( 3 sapt )
   
Anul III  
 Semestrul I  Semestrul II
 Echipamente electrice  Calitate si fiabilitate
 Producerea, transportul si distributia energiei electrice  Actionari electrice
 Masini electrice II
 Sisteme cu microprocesoare
 Convertoare statice de putere  Management
 Traductoare, interfete si achizitie de date  Instalatii electrice
 Actionari hidraulice si pneumatice  Instalatii electrice - proiect
   Masini electrice speciale
   Practica II ( 3 sapt )
   
Anul IV  
 Semestrul I  Semestrul II
 Automatizarea sistemelor de actionari electrice  Sisteme electromecanice II
 Tractiune electrica  Legislatie si norme tehnice ale instalatiilor electrice
 Sisteme electromecanice I  Energii regenerabile
 Controlul secvential in sisteme electromecanice  Proiectarea asistata de calculator a installatiilor electrice
 Instrumentatie industriala  Elaborarea proiectului de diploma
 Electrotermie  Practica pentru elaborarea proiectului de diploma
 Metoda elementelor finite  Sustinere examen de diploma
   
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter