Pezentare

 


Facultatea de Inginerie a Centrului Universitar Nord din Baia Mare continuă tradiţia academică de la poalele Dealului Crucii, loc binecuvântat cu oameni destoinici, cu dorinţa de a şti, de a învăţa cum se face şi cu ştiinţa de a face. Câteva repere istorice demonstrează preocupările de instruire de-a lungul timpului. Ca urmare firească a dorinţei tinerilor de a se încălzi la lumina cunoaşterii, au apărut vechile şcoli, amintite în istoria locului:

- 1388 – Şcoala sub conducerea rectorului Teodoric, cunoscut cărturar;

- 1547 – Schola Rivulina;

- 1673 – Colegiul menţionat in "Geografia generală" a lui Johannes Huber;


În perioada care a urmat în Baia Mare au existat, în diferite perioade, lăcaşuri de învăţământ tehnic legate desigur de preocupările industriale ale zonei, acestea crescând specialiştii care lucrau în minerit, preparare şi metalurgie:

- 1864 – Şcoala Minieră de 3 ani - o perioadă lungă singura şcoală de profil din Transilvania;

- 1937 – Şcoala Minieră se transformă în Şcoala de Conductori Tehnici Minieri şi Chimico-Metalurgi;

- 1945 – Şcoala de Subingineri care ulterior s-a mutat ca Institut de Mine la Brad, iar apoi la Bucureşti;


Dezvoltarea economică a Regiunii de Nord-Vest în perioada de după al doilea Război mondial a condus în 1969 la necesitatea reluării tradiţiei de mai bine de 100 de ani de învăţământului tehnic în Baia Mare. Astfel a fost înfiinţat Institutul de Subingineri, ca unitate de învăţământ tehnic superior, care în 1974 alături de Institutul Pedagogic au format prima instituţie academică multidisciplinară în Baia Mare, Institutul de Învăţământ Superior, care era o mică universitate. În anul 1984 se revine la statutul anterior al Institutului de Subingineri, dar de această dată afiliat Institutului Politehnic din Cluj Napoca.


Anii 1990 şi 1991 reface unitatea academică băimăreană prin reînfiinţarea specializărilor de litere şi ştiinţe şi alăturarea lor la specializările tehnice sub denumirea: Universitatea din Baia Mare, în perioada 1996 - 2012 – Universitatea de Nord din  Baia Mare, iar din 2012 Centrul Universitar Nord din Baia Mare.


În prezent, în cadrul Facultăţii de Inginerie funcţionează 8 programe de studii acreditate la Licență:

   - Tehnologia Construcţiilor de Maşini
   - Electromecanică
   - Ingineria Sistemelor Electroenergetice
   - Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
   - Electronică Aplicată
   - Calculatoare
   - Ingineria Procesării Materialelor
   - Ingineria și Protecția Mediului în Industrie
și 7 programe acreditate la Master:
   - Ingineria sistemelor flexibile de fabricație
   - Managementul inovării și dezvoltării tehnologiei
   - Calculatoare si tehnologia informației sisteme inteligente în IOT
   - Inginerie și management în domeniul electric
   - Inginerie și management în domeniul energetic
   - Evaluarea impactului și riscului pentru mediu
   - Ingineria procesării materialelor prin procedee speciale.


Facultatea de Inginerie prin preocupările sale trebuie să devină, în cadrul Centrului Universitar Nord, lider în activitatea de cercetare şi formare, specializare şi perfecţionare a cadrelor tehnice pentru mediul economic şi social al regiunii de nord-vest a României. Prin activitatea sa se înscrie în mod explicit în Strategia de Dezvoltare Regională. Astfel, printre sectoarele prioritare de susţinere la nivel de regiune, care vor asigura avantaje competitive in competiţia pe plan naţional si global, au fost stabilite, următoarele: tehnologia informaţiei şi calculatoare, industria de maşini si echipamente, învăţământ superior si cercetare.


Se poate concluziona faptul că Facultăţii de Inginerie, furnizor pe piaţa muncii de cadre tehnice cu studii superioare, care asigură pregătire de specialitate, îi revine un rol deosebit de important în asigurarea calităţii şi creşterii productivităţii economice, prin activităţile specifice de instruire la nivel de licenţă, masterat şi doctorat, cât şi prin angrenarea personalului propriu în activităţi de cercetare, inovare şi difuzie tehnologică.