Centre de Cercetare

Centrul de Cercetare în Inginerie şi Management Tehnologic

Director prof. habil. dr. ing. Nicolae UNGUREANU

Centrul de Cercetare în Inginerie Electrică şi Electronică
 

Grupul de cercetare Calitate si Eficienţă Energetică CEE
Director conf. univ. dr. ing. Liviu Neamț

 

Grupul de cercetare Sisteme Dedicate Inteligente IES
Director prof. univ. dr. ing. Ștefan Oniga

 
 
 

Centrul de Cercetare pentru Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Director prof. dr. ing. Vasile Hotea