Inginerie şi Management în Domeniul Electric

Anul I  
 Semestrul I  Semestrul II
 Management si audit energetic  Calitatea energiei electrice si compatibilitate electromagnetica
 Sisteme moderne de alimentare cu energie electrica a consumatorilor  Impactul instalatiilor electrice asupra mediului
 Convertoare electromecanice performante  Automate programabile pentru actionari electrice
 Managementul tehnologiei sistemelor electrice  Mentenanta instalatiilor electrice
 Inteligenta artificiala in ingineria electrica  Sisteme moderne de conversie a energiei
 Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor  Proiectarea si managementul programelor educationale
   Metodologia cercetarii educationale
Anul II  
 Semestrul I  Semestrul II
 Managementul calitatii sistemelor energetice  Activitatea de cercetare
 Managementul proiectelor electrice  Activitatea de cercetare pentru elaborarea lucrarii de disertatie
 Utilizarea eficienta a energiei electrice  Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie ( 2 sapt )
 CAD/CAE in ingineria electrica  Sustinerea examenului de disertatie
 Actionari electrice avansate  Practica pedagogica (in invatamantul liceal, postliceal si universitar)
 Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specialitatii (invatamant liceal, postliceal si universitar)  Examen de absolvire nivel II. Portofoliu didactic
 Educatie metacognitiva  
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter