Tehnologia Constructiilor de Masini

 


Anul I  
Semestrul I Semestrul II
Algebra, geometrie analitica si diferentiala Analiza matematica
Fizica Informatica aplicata 2
Chimie Desen tehnic si infografica 2
Informatica aplicata 1 Mecanica
Desen tehnic si infografica 1 Stiinta si ingineria materialelor
Limba engleza 1 Limba engleza 2
Educatie fizica si sport 1 Educatie fizica si sport 2
  Comunicare
Anul II  
Semestrul I Semestrul II
Rezistenta materialelor 1 Teoria probabilitatilor si statistica matematica
Desen tehnic si infografica 3 Rezistenta materialelor 2
Tolerante si control dimensional Mecanisme 2
Mecanisme 1 Termotehnica si masini termice
Electronica Mecanica fluidelor
Mecanica 2 Organe de masini 1
Tratamente termice Managementul calitatii
Economie generala Desen tehnic si infografica 4
Istoria tehnicii si creativitate Limba engleza 4
Limba engleza 3 Practica in domeniu
Anul III  
Semestrul I Semestrul II
Organe de masini 2 Proiectare parametrizata asistata de calculator
Organe de masini 2 (proiect) Tribologie
Management industrial 1 Management industrial 2
Proiectarea produselor asistata de calculator Tehnologia constructiilor de masini 1
Teoria sistemelor automate Proiectarea sculelor aschietoare
Bazele aschierii si generarii suprafetelor pe MU Masini unelte 2
Masini unelte 1 Tehnologii de prelucrare prin deformare plastica la rece
Bazele proceselor de deformare plastica Tehnologia produselor din materiale nemetalice (lemn)
  Practica de specialitate
Anul IV  
Semestrul I Semestrul II
Managementul intretinerii sistemelor de productie Fiabilitate si mentenanta
Tehnologia sudarii Dispozitive tehnologice
Ergonomie Ingineria fabricatiei
Vibratiile masinilor si utilajelor Ingineria fabricatiei (proiect)
Tehnologia constructiilor de masini 2 Proiectarea tehnologiilor pe sisteme flexibile de fabricatie
Tehnologii de prelucrare pe MUCN Optimizarea tehnologiilor de fabricatie
Tehnologii si echipamente de asamblare Elaborarea proiectului de diploma
Fabricatia asistata de calculator Practica pentru proiectul de diploma
Logistica Sustinere proiect de diploma