Domenii de Cercetare


 

Decanatul Facultăţii de Inginerie din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, face eforturi de mobilizare a resurselor umane şi materiale pentru realizarea axelor prioritare în jurul cărora se vor concentra operaţiunile din cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice ale României sunt:

- dezvoltarea unui sistem inovativ de producţie,

- creşterea competitivităţii economice prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare,

- tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor,

- îmbunătăţirea eficienţei energetice în condiţiile dezvoltării durabile a sistemului energetic,Pe de altă parte, activitatea Facultăţii de Inginerie trebuie să se integreze în mod explicit în Strategia de Dezvoltare Regională. Astfel, au fost stabilite, ca si sectoare prioritare de susţinere la nivel de regiune, care vor asigura avantaje competitive in competiţia pe plan naţional si global, următoarele:


- tehnologia informaţiei şi calculatoare,

- industria de maşini şi echipamente.

- învăţământ superior şi cercetare.


Contextul elaborării strategiei îl constituie aderarea României la Uniunea Europeană, Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013, precum şi noile oportunităţi de participare la programe şi surse de finanţare naţionale, europene şi internaţionale de finanţare a cercetării.

În domeniul Ştiinţelor inginereşti principalele activităţi şi priorităţi pentu atingerea obiectivelor strategice constau în:

   - Direcţiile de cercetare prioritare ale UE prevăzute în programul FP 7 de Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică”:

   - Strategia de dezvoltare a Regiunii de Nord-Vest (Transilvania de Nord)

   - Strategia de dezvoltarea a judeţului Maramureş elaborată de Grupul de experţi pe Domeniul Competitivitate ai Consiliului Judeţean Maramureş

   - Direcţiile şi temele de cercetare identificate şi stabilite cu societăţile comerciale de profil

   - Domeniile de expertiză şi competenţele cadrelor didactice universitare şi ale cercetătorilor  din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare

   - Interdisciplinarizarea şi transdisciplinarizarea cercetării şi transferului tehnologic

   - Cercetarea şi rezultatele acesteia să contribuie la creşterea competitivităţii economice, la o nouă configurare a cercetătorului în beneficiul acestuia, dezvoltarea industriei, o nouă atitudine tehnologică în raport cu IMM-urile şi conştientizarea comunităţii privind necesitatea actului de cercetare şi dezvoltare tehnologică


Principalele activităţi ale Facultăţii de Inginerie rezultate în urma analizei stadiului actual şi a tendinţelor, sunt următoarele:

         - Dezvoltarea şi inovarea produselor şi proceselor de producţie, transfer tehnologic, monitorizarea şi managementul tehnologiei şi energiei;

         - Integrarea tehnologiei informaţiei în sisteme de echipamente, de fabricaţie, tehnologice, de monitorizare şi de conţinut digital;

         - Sisteme dedicate inteligente cu capacitate de învăţare şi comportament adaptiv.