Oferta educationala

 


 

Licență

Master

Doctorat


INGINERIE INDUSTRIALĂ
Tehnologia Construcțiilor de Mașini

INGINERIE INDUSTRIALĂ
Ingineria Calităţii Sistemelor Tehnologice
Ingineria Sistemelor Flexibile de Fabricaţie

INGINERIE MECANICĂ


MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ
Robotică

 

 


INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

 

INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Managementul Inovării şi Dezvoltării Tehnologiei
INGINERIE ŞI MANAGEMENT

INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE
Electronică Aplicată

  INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Calculatoare

  CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

INGINERIE ELECTRICĂ
Electromecanică

INGINERIE ELECTRICĂ
Inginerie şi Management în Domeniul Electric

 

INGINERIE ENERGETICĂ
Ingineria Sistemelor Electroenergetice

INGINERIE ENERGETICĂ
Inginerie şi Management în Domeniul Energetic

 

INGINERIA MATERIALELOR
Ingineria Procesării Materialelor

INGINERIA MATERIALELOR
Ingineria Procesării Materialelor prin Procedee Speciale
 


INGINERIA MEDIULUI
Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

 

INGINERIA MEDIULUI
Evaluarea Impactului şi Riscului pentru Mediu