Oferta educationala

 


 

Licenta

Master

Doctorat


INGINERIE INDUSTRIALA
Tehnologia Constructiilor de Masini

Ingineria Sistemelor Flexibile de Fabricatie

INGINERIE MECANICA


INGINERIE SI MANAGEMENT
Inginerie Economica în Domeniul Mecanic

 

INGINERIE SI MANAGEMENT
Managementul Inovarii si Dezvoltarii Tehnologiei
INGINERIE SI MANAGEMENT

INGINERIE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGII INFORMATIONALE
Electronica Aplicata

  INGINERIE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGII INFORMATIONALE

CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI
Calculatoare

CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SISTEME INTELIGENTE IN IOT
CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

INGINERIE ELECTRICA
Electromecanica

INGINERIE ELECTRICA
Inginerie si Management în Domeniul Electric

 

INGINERIE ENERGETICA
Ingineria Sistemelor Electroenergetice

INGINERIE ENERGETICA
Inginerie si Management în Domeniul Energetic

 

INGINERIA MATERIALELOR
Ingineria Procesarii Materialelor

INGINERIA MATERIALELOR
Ingineria Procesarii Materialelor prin Procedee Speciale
 


INGINERIA MEDIULUI
Ingineria si Protectia Mediului în Industrie

 

INGINERIA MEDIULUI
Evaluarea Impactului si Riscului pentru Mediu