Oferta educationala

FACULTATEA DE INGINERIE

Licenţă

Master

Doctorat

INGINERIE INDUSTRIALĂ

Tehnologia Construcțiilor de Mașini

INGINERIE INDUSTRIALĂ
Ingineria Calităţii Sistemelor Tehnologice
Ingineria Sistemelor Flexibile de Fabricaţie
INGINERIE MECANICĂ

MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ

Robotică

 

INGINERIE ŞI MANAGEMENT

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

INGINERIE ŞI MANAGEMENT

Managementul Inovării şi Dezvoltării Tehnologiei
INGINERIE ŞI MANAGEMENT

INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

Electronică Aplicată

  INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Calculatoare

  CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

INGINERIE ELECTRICĂ

Electromecanică

INGINERIE ELECTRICĂ
Inginerie şi Management în Domeniul Electric
 

INGINERIE ENERGETICĂ

Ingineria Sistemelor Electroenergetice

INGINERIE ENERGETICĂ
Inginerie şi Management în Domeniul Energetic
 

INGINERIA MATERIALELOR

Ingineria Procesării Materialelor

INGINERIA MATERIALELOR

Ingineria Procesării Materialelor prin Procedee Speciale

 

INGINERIA MEDIULUI

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

INGINERIA MEDIULUI

Evaluarea Impactului şi Riscului pentru Mediu

 
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter