Electronică Aplicată

 


Anul I  
Semestrul I Semestrul II
Analiza matematica Ecuatii diferentiale
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala Matematici speciale
Fizica Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I Fizica superioara
Chimie Bazele electrotehnicii I - Teoria circuitelor electrice
Componente si circuite electronice pasive Dispozitive electronice
Comunicare Limbi moderne II
Limbi moderne I Educatie fizica si sport II
Educatie fizica si sport I  
   
   
Anul II  
Semestrul I Semestrul II
Metode numerice Grafica asistata de calculator
Masurari in electronica si telecomunicatii Microunde
Circuite electronice fundamentale Analiza si sinteza circuitelor
Bazele electrotehnicii II Circuite integrate analogice I
Materiale pentru electronica Circuite integrate digitale II
Semnale si sisteme Modele SPICE
Circuite integrate digitale I Limbi moderne IV
Limbi moderne III Practica I ( 3 sapt )
   
Anul III  
Semestrul I Semestrul II
Circuite integrate analogice II Ingineria software
Arhitectura microprocesoarelor Arhitectura sistemelor de calcul
Tehnici CAD in realizarea modulelor electronice
Optoelectronica

Tehnici CAD in realizarea modulelor electronice proiect

Prelucrarea digitala a semnalelor
Teoria transmisiunii informatiei Sisteme de comunicatii
Bazele sistemelor de achizitii de date Microcontrolere
Electronica de putere Practica II ( 3 sapt )
   
   
Anul IV  
Semestrul I Semestrul II
Televiziune Electronica si informatica medicala
Surse de alimentare Elemente de reglare si control
Circuite logice programabile Sisteme cu FPGA
Circuite logice programabile (proiect) Electronica industriala
Instrumentatie virtuala Elaborarea proiectului de diploma
E-marketing Practica pentru proiectul de diploma
Sisteme integrate Sustinere examen de diploma
Automate programabile