Electronică Aplicată

Anul I  
 Semestrul I  Semestrul II
 Analiza matematica I  Ecuatii diferentiale
 Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala  Matematici speciale
 Fizica  Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
 Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I  Fizica superioara
 Chimie  Bazele electrotehnicii I - Teoria circuitelor electrice
 Componente si circuite electronice pasive  Dispozitive electronice
 Comunicare  Limbi moderne II
 Limbi moderne I  Educatie fizica si sport II
 Educatie fizica si sport I  Medii de calcul ingineresc
 Protectia mediului  Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria si metodologia curriculumului)
 Psihologia educatiei  Limba moderna secundara II
 Limba moderna secundara I  
Anul II  
 Semestrul I  Semestrul II
 Metode numerice  Introducere in grafica asistata de calculator
 Masurari in electronica si telecomunicatii  Microunde
 Circuite electronice fundamentale  Analiza si sinteza circuitelor
 Bazele electrotehnicii II  Circuite integrate analogice
 Materiale pentru electronica  Sisteme cu circuite integrate digitale
 Semnale si sisteme  Proiectarea asistata de calculator
 Circuite integrate digitale  Limbi moderne IV
 Limbi moderne III  Practica I ( 3 sapt )
 Programare orientata pe obiecte (C++)  Programare orientata pe obiecte (Java)
 Pedagogie II (Teoria si metodologia instruirii, Teoria si metodologia evaluarii)  Didactica specialitatii tehnice
 Educatie fizica si sport III  Educatie fizica si sport IV
Anul III  
 Semestrul I  Semestrul II
 Sisteme cu circuite integrate analogice  Ingineria programarii
 Arhitectura microprocesoarelor  Sisteme cu microprocesoare
 Tehnologia microsistemelor electronice  Optoelectronica
 Teoria transmisiunii informatiei  Prelucrarea digitala a semnalelor
 Bazele sistemelor de achizitii de date  Sisteme de comunicatii
 Electronica de putere  Microcontrolere
 Introducere in inteligenta artificiala  Practica II ( 3 sapt )
 Retele de calculatoare  Baze de date
 Instruire asistata de calculator  Tehnologii Internet
 Practica pedagogica I  Managementul clasei de elevi
   Practica pedagogica II
   Examen absolvire nivel I
Anul IV  
 Semestrul I  Semestrul II
 Televiziune  Electronica si informatica medicala
 Surse de alimentare  Elemente de reglare si control
 Circuite logice programabile  Elemente de testare automata
 Instrumentatie virtuala  Sisteme cu FPGA
 Economie  Sisteme cu logica nuantata
 E-marketing  Microelectronica
 Managementul proiectelor  Electronica industriala
 Sisteme integrate  Activitatea de cercetare-proiectare pentru elaborarea lucrarii de diploma
 Sisteme de achizitii de date  Practica pentru elaborarea lucrarii de diploma ( 2 sapt )
 Automate programabile  Sustinere examen de diploma
 Circuite analogice de inalta frecventa  
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter