Calculatoare

 


Anul I  
Semestrul I Semestrul II
Analiza matematica I Analiza matematica II
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala Matematici speciale I
Proiectare logica Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I Grafica asistata de calculator
Fizica Electrotehnica
Comunicare Electronica digitala
Limba engleza I Limba engleza II
Educatie fizica si sport I Educatie fizica si sport II
   
   
Anul II  
Semestrul I Semestrul II
Matematici speciale II Teoria sistemelor
Metode numerice Baze de date
Structuri de date si algoritmi Proiectarea algoritmilor
Dispozitive electronice si electronica analogica Sisteme de operare
Programare orientata pe obiecte Programare in limbaj de asamblare
Structura si organizarea calculatoarelor Proiectarea aplicatiilor orientate pe obiecte
Elemente de grafica asistata pe calculator Limba engleza IV (redactare documente tehnice)
Limba engleza III (redactare documente tehnice) Practica I ( 3 sapt )
   
Anul III  
Semestrul I Semestrul II
Proiectare software Proiectare cu microprocesoare
Retele de calculatoare Programare WEB
Arhitectura sistemelor de calcul Paradigme de programare
Ingineria programelor Managementul proiectelor software
Ingineria programelor (proiect) Sisteme inteligente
Iteligenta artificiala
Sisteme de prelucrare grafica Proiectarea bazelor de date
Economie Prelucrarea imaginilor
   
   
Anul IV  
Semestrul I Semestrul II
Instrumentatie virtuala
Sisteme incorporate
Sisteme distribuite Invatare automata
Proiectarea retelelor de calculatoare Criptografie si securitate informationala
Calcul mobil Structuri hardware reconfigurabile
Proiectarea aplicatiilor WEB Elaborarea proiectului de diploma
E-marketing Practica pentru proiectul de diploma
Integrarea sistemelor informatice Sustinere examen de diploma