Calculatoare

Anul I  
 Semestrul I  Semestrul II
 Analiza matematica I   Analiza matematica II 
 Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala  Matematici speciale I
 Proiectare logica  Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
 Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I  Grafica asistata de calculator
 Fizica  Electrotehnica
 Comunicare  Electronica digitala
 Limba engleza I  Limba engleza II
 Educatie fizica si sport I  Educatie fizica si sport II
 Protectia mediului  Medii de calcul ingineresc
 Psihologia educatiei  Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria si metodologia curriculumului)
 Limba moderna secundara I  Limba moderna secundara II
Anul II  
 Semestrul I  Semestrul II
 Matematici speciale in inginerie  Teoria sistemelor
 Metode numerice  Baze de date
 Structuri de date  Proiectarea algoritmilor
 Dispozitive electronice si electronica analogica  Sisteme de operare
 Programare orientata pe obiecte I (C++)  Programare in limbaj de asamblare
 Structura si organizarea calculatoarelor  Programare orientata pe obiecte II (Java)
 Elemente de grafica asistata pe calculator  Limba engleza IV (redactare documente tehnice)
 Limba engleza III (redactare documente tehnice)  Practica I ( 3 sapt )
 Electrotehnica II  Proiectare asistata de calculator
 Pedagogie II (Teoria si metodologia instruirii, Teoria si metodologia evaluarii)  Educatie fizica si sport IV
 Educatie fizica si sport III  Didactica specialitatii tehnice
Anul III  
 Semestrul I  Semestrul II
 Arhitectura sistemelor de calcul  Proiectare cu microprocesoare
 Masuratori electronice, senzori si traductoare  Tehnologii Internet
 Instrumentatie virtuala  Paradigme de programare
 Retele de calculatoare  Tehnici de programare fundamentale
 Ingineria programelor  Proiectare software
 Inteligenta artificiala  Sisteme inteligente
 Economie  Practica II ( 3 sapt )
 Sisteme de prelucrare grafica  Microcontrolere
 Sisteme de calcul in timp real  Prelucrarea digitala a semnalelor
 Semnale si sisteme  Practica pedagogica II
 Practica pedagogica I  Managementul clasei de elevi
 Instruire asistata de calculator  Examen absolvire nivel I
Anul IV  
 Semestrul I  Semestrul II
 Managementul proiectelor  Sisteme informatice
 Proiect protocoale si retele de comunicatii  Sisteme integrate
 Sisteme distribuite  Sisteme bazate pe cunostinte
 Prelucrarea imaginilor  Proiectarea bazelor de date
 Aplicatii mobile  Proiectarea retelelor de calculatoare
 Calcul paralel si distribuit  Securitatea retelelor de calculatoare
 Programare WEB  Sisteme de recunoastere a formelor
 Proiectarea interfetelor utilizator  Metodologia intocmirii proiectelor
 E-marketing  Activitatea de cercetare-proiectare pentru elaborarea lucrarii de diploma
 Dezvoltare personala si profesionala  Practica pentru elaborarea lucrarii de diploma ( 2 sapt )
   Sustinere examen de diploma
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter