Calculatoare

 


 

Prezentare plan învățământAnul I  
Semestrul I Semestrul II
Analiza matematica I Analiza matematica II
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala Matematici speciale I
Proiectare logica Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I Grafica asistata de calculator
Fizica Electrotehnica
Limba engleza I Electronica digitala
Educatie fizica si sport I Limba engleza II
  Educatie fizica si sport II
   
   
Anul II  
Semestrul I Semestrul II
Matematici speciale II Teoria sistemelor
Metode numerice Baze de date
Structuri de date si algoritmi Proiectarea algoritmilor
Dispozitive electronice si electronica analogica Sisteme de operare
Programare orientata pe obiecte Programare in limbaj de asamblare
Structura si organizarea calculatoarelor Proiectarea aplicatiilor orientate pe obiecte
Elemente de grafica asistata pe calculator Limba engleza IV (redactare documente tehnice)
Limba engleza III (redactare documente tehnice) Practica I ( 3 sapt )
   
Anul III  
Semestrul I Semestrul II
Proiectare software Proiectare cu microprocesoare
Retele de calculatoare Programare WEB
Arhitectura sistemelor de calcul Paradigme de programare
Ingineria programelor Managementul proiectelor software
Ingineria programelor (proiect) Sisteme inteligente
Inteligenta artificiala Sisteme inteligente (proiect)
Proiectarea bazelor de date Sisteme de prelucrare grafica
Economie Prelucrarea imaginilor
  Practica de specialitate
   
Anul IV  
Semestrul I Semestrul II
Instrumentatie virtuala
Sisteme incorporate
Masuratori electronice, senzori si traductoare Invatare automata
Sisteme distribuite Criptografie si securitate informationala
Proiectarea retelelor de calculatoare Structuri hardware reconfigurabile
Calcul mobil Elaborarea proiectului de diploma
Proiectarea aplicatiilor WEB Practica pentru proiectul de diploma
E-marketing Sustinere examen de diploma
Integrarea sistemelor informatice