Ingineria Calităţii Sistemelor Tehnologice

 


Anul I  
Semestrul I Semestrul II
Limbaje avansate de programare Calitatea suprafetelor prelucrate pe MUCN
Stabilitatea proceselor tehnologice Sisteme MUCN si programarea acestora
Metodica cercetarii experimentale Fabricatia digitala
Proiectare parametrica Scule si dispozitive pentru MUCN
Anul II  
Semestrul I Semestrul II
Calitatea suprafetelor. Masurare si control Cercetare pentru elaborarea lucrarii de disertatie
Mentenanta MUCN Sustinerea lucrarii de disertatie
Managementul tehnologiei  
Ecoproiectare si ecotehnologii