Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Anul I  
 Semestrul I  Semestrul II
 Analiza matematica I  Analiza matematica II
 Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala  Matematici speciale
 Fizica  Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
 Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I  Grafica asistata de calculator
 Chimie  Electrotehnica I
 Mecanica  Medii de calcul ingineresc
 Comunicare  Arhitecturi de calculatoare si sisteme de operare
 Limbi moderne I  Introducere in ingineria electrica
 Educatie fizica si sport I  Limbi moderne II
 Componente si circuite electronice pasive  Educatie fizica si sport II
 Psihologia educatiei  Fizica superioara
 Limba moderna secundara I  Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria si metodologia curriculumului)
 Protectia mediului  Limba moderna secundara II
Anul II  
 Semestrul I  Semestrul II
 Metode numerice  Electrotehnica III
 Electrotehnica II  Masini si actionari electrice I
 Electronica  Masurari electrice si electronice II
 Masurari electrice si electronice I  Termotehnica
 Materiale electrotehnice  Mecanica fluidelor
 Rezistenta materialelor  Teoria reglarii automate
 Economie  Mecanisme
 Limbi moderne III  Limbi moderne IV
 Programare orientata pe obiecte (C++)  Practica I ( 3 sapt )
 Pedagogie II (Teoria si metodologia instruirii, Teoria si metodologia evaluarii)  Programare orientata pe obiecte (Java)
 Educatie fizica si sport III  Didactica specialitatii tehnice
   Educatie fizica si sport IV
Anul III  
 Semestrul I  Semestrul II
 Echipamente electrice  Fiabilitate
 Transportul si distributia energiei electrice I  Producerea energiei electrice si termice
 Masini si actionari electrice II  Surse regenerabile
 Convertoare statice  Sisteme cu microprocesoare
 Masini hidraulice  Management
 Utilizarea energiei electrice  Transportul si distributia energiei electrice II
 Retele de calculatoare  Partea electrica a centralelor si statiilor
 Introducere in inteligenta artificiala  Practica II ( 3 sapt )
 Instruire asistata de calculator  Defectoscopia si repararea echipamentelor electrocasnice
 Practica pedagogica I  Tehnologii Internet
   Managementul clasei de elevi
   Practica pedagogica II
   Examen absolvire nivel I
Anul IV  
 Semestrul I  Semestrul II
 Protectia si automatizarea sistemelor electroenergetice I  Protectia si automatizarea sistemelor electroenergetice II
 Sisteme electroenergetice I  Modelarea si simularea sistemelor electroenergetice
 Statii electrice  Medii de proiectare integrata a instalatiilor electrice
 Compatibilitate electromagnetica  Baze de date in ingineria energetica
 Compatibilitatea cu mediul a instalatiilor energetice  Legislatie si norme tehnice ale instalatiilor electrice
 Conducerea proceselor energetice cu calculatoare de proces  Sisteme electroenergetice II
 Instrumentatie virtuala  Tehnici de optimizare in energetica
 Sisteme de achizitii de date in energetica  Activitatea de cercetare-proiectare pentru elaborarea lucrarii de diploma
 Tehnica tensiunilor inalte  Practica pentru elaborarea lucrarii de diploma ( 2 sapt )
 Electrosecuritate si izolatia retelelor electrice  Sustinere examen de diploma
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter