Ingineria Sistemelor Electroenergetice

 


Anul I  
Semestrul I Semestrul II
Analiza matematica I Analiza matematica II
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala Matematici speciale
Fizica Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I Grafica asistata de calculator
Chimie Electrotehnica I
Mecanica Medii de calcul ingineresc
Comunicare Limbi moderne II
Limbi moderne I Educatie fizica si sport II
Educatie fizica si sport I  
   
Anul II  
Semestrul I Semestrul II
Metode numerice Electrotehnica III
Electrotehnica II Masini si actionari electrice I
Electronica Masurari electrice si electronice II
Masurari electrice si electronice I Termotehnica
Materiale electrotehnice Mecanica fluidelor
Rezistenta materialelor Teoria reglarii automate
Economie generala Mecanisme
Limbi moderne III Limbi moderne IV
  Practica  de domeniu ( 3 sapt )
   
Anul III  
Semestrul I Semestrul II
Echipamente electrice Fiabilitate
Transportul si distributia energiei electrice I Producerea energiei electrice si termice
Masini si actionari electrice II Surse regenerabile
Convertoare statice Sisteme cu microprocesoare
Masini hidraulice Management
Consumatori de energie electrica Transportul si distributia energiei electrice II
  Transportul si distributia energiei electrice II   (proiect)
  Partea electrica a centralelor si statiilor
  Practica de specialitate ( 3 sapt )
   
Anul IV  
Semestrul I Semestrul II
Protectia si automatizarea sistemelor electroenergetice I Protectia si automatizarea sistemelor electroenergetice II
Sisteme electroenergetice I Modelarea si simularea sistemelor electroenergetice
Statii electrice Medii de proiectare integrata a instalatiilor electrice
Statii electrice (proiect) Legislatie si norme tehnice ale instalatiilor electrice
Compatibilitatea cu mediul a instalatiilor energetice Sisteme electroenergetice II
Instrumentatie virtuala Elaborarea proiectului de diploma
Tehnica tensiunilor inalte Practica pentru  proiectul de diploma
  Sustinere examen de diploma