Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Anul I  
 Semestrul I  Semestrul II
 Analiza matematica I  Analiza matematica II
 Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala  Matematici speciale
 Fizica  Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
 Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I  Grafica asistata de calculator
 Chimie  Electrotehnica I
 Mecanica  Medii de calcul ingineresc
 Comunicare  Limbi moderne II
 Limbi moderne I  Educatie fizica si sport II
 Educatie fizica si sport I  
   
Anul II  
 Semestrul I  Semestrul II
 Metode numerice  Electrotehnica III
 Electrotehnica II  Masini si actionari electrice I
 Electronica  Masurari electrice si electronice II
 Masurari electrice si electronice I  Termotehnica
 Materiale electrotehnice  Mecanica fluidelor
 Rezistenta materialelor  Teoria reglarii automate
 Economie generala  Mecanisme
 Limbi moderne III  Limbi moderne IV
   Practica  de domeniu ( 3 sapt )
   
Anul III  
 Semestrul I  Semestrul II
 Echipamente electrice  Fiabilitate
 Transportul si distributia energiei electrice I  Producerea energiei electrice si termice
 Masini si actionari electrice II  Surse regenerabile
 Convertoare statice  Sisteme cu microprocesoare
 Masini hidraulice  Management
 Consumatori de energie electrica  Transportul si distributia energiei electrice II
   Transportul si distributia energiei electrice II   (proiect)
   Partea electrica a centralelor si statiilor
   Practica de specialitate ( 3 sapt )
   
Anul IV  
 Semestrul I  Semestrul II
 Protectia si automatizarea sistemelor electroenergetice I  Protectia si automatizarea sistemelor electroenergetice II
 Sisteme electroenergetice I  Modelarea si simularea sistemelor electroenergetice
 Statii electrice  Medii de proiectare integrata a instalatiilor electrice
 Statii electrice (proiect)  Legislatie si norme tehnice ale instalatiilor electrice
 Compatibilitatea cu mediul a instalatiilor energetice  Sisteme electroenergetice II
 Instrumentatie virtuala  Elaborarea proiectului de diploma
 Tehnica tensiunilor inalte  Practica pentru  proiectul de diploma
   Sustinere examen de diploma
   
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter