Logo Inginerie Electrica

Bine ati venit la Facultatea de Inginerie - Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Contact

Facultatea de Inginerie
Adresa: Str. Dr. Victor BABEȘ 62A Baia-Mare, Maramureș 430083

Decanat: Tel: 0264-202975
Secretariat: Tel: 0264-202975
Email: inginerie@cunbm.utcluj.ro

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

Anul I  
 Semestrul I  Semestrul II
 Analiza matematica  Matematici speciale
 Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala  Stiinta si ingineria materialelor II
 Geometrie descriptiva  Electrotehnica
 Desen tehnic si infografica I  Chimie aplicata
 Informatica aplicata I  Desen tehnic si infografica II
 Fizica  Tehnici de comunicare
 Chimie  Informatica aplicata II
 Stiinta si ingineria materialelor I  Educatie fizica II
[nbsp]Educatie fizica I  Limba engleza II
 Limba engleza I  Limba franceza II
 Limba franceza I  Istoria informaticii
 Cultura si civilizatia europeana  Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria si metodologia curriculumului)
 Psihologia educatiei  
Anul II  
 Semestrul I  Semestrul II
 Mecanica  Tehnologia metalelor
 Rezistenta materialelor  Mecanica fluidelor
 Electronica  Termotehnica
 Mineralogie si petrologie  Resurse naturale
 Ecologie generala  Metode fizico-chimice de analiza
 Topografie  Stiinta si ingineria mediului
 Geologia mediului  Surse de radiatii si tehnici de protectie
 Economie  Mecanica pamanturilor
 Limba engleza III  Limba engleza IV
 Limba franceza III  Limba franceza IV
 Probleme globale ale omenirii  Practica I (90 ore) ( 3 sapt )
 Pedagogie II (Teoria si metodologia instruirii, Teoria si metodologia evaluarii)  Turismul si mediul
   Didactica specialitatii tehnice
Anul III  
 Semestrul I  Semestrul II
 Legislatia de mediu  Echipamente pentru protectia mediului
 Ingineria apelor subterane  Energii regenerabile
 Tehnologii de achizitie si prelucrare de date  Stiinta solului
 Informatica aplicata in ingineria mediului  Tehnologii de tratare si epurare a apelor
 Management ecologic  Tehnologii si poluanti industriali II
 Coroziune si protectia anticoroziva  Sisteme de monitorizare a calitatii mediului
 Tehnologii si poluanti industriali I  Practica (90 ore) ( 3 sapt )
 Biodegradarea si biodeteriorarea materialelor  Ecotoxicologie
 Microbiologia mediului  Analiza si sinteza proceselor industriale
 Fenomene de transfer a poluantilor  Hidrologie si gospodarirea apelor
 Meteorologie si climatologie  Analiza instrumentala
 Elemente de mico si macro economie  Energii neconventionale si recuperarea energiei
 Practica pedagogica I  Practica pedagogica II
 Instruirea asistata de calculator  Managementul clasei de elevi
Anul IV  
 Semestrul I  Semestrul II
 Reabilitarea siturilor industriale  Sanatatea si securitatea muncii
[nbsp]Evaluarea impactului asupra mediului - principii si proceduri  Hazarduri si riscuri ecologice si industriale
 Tehnologii si echipamente de depoluare a solului  Deseuri si tehnologii de valorificare
 Managementul deseurilor  Tehnologii cu impact redus asupra mediului II
 Tehnologii si echipamente pentru protectia atmosferei  Protectia si ingineria mediului in industria miniera
 Tehnologii cu impact redus asupra mediului I  Protectia si ingineria mediului in industria metalurgica
 Biotehnologii in protectia si ingineria mediului  Practica pentru proiectul de diploma (60 ore) ( 2 sapt )
 Metode chimice si biologice de depoluare a mediului  Calitatea mediului, epidemiologie si sanatate publica
   Ingineria si protectia mediului in ingineria lemnului si cea textila
   Sustinerea lucrarii de licenta
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter