Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

 


Anul I  
Semestrul I Semestrul II
Analiza matematica Matematici speciale
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala Fizica 2
Fizica1 Chimie 2
Chimie1 Desen tehnic si infografica 2
Geometrie descriptiva Informatica aplicata 2
Stiinta si ingineria materialelor Comunicare
Desen tehnic si infografica1  
Informatica aplicata1 Ecologie
Educatie fizica 1 Educatie fizica 2
Limba engleza 1 Limba engleza 2
Anul II  
Semestrul I Semestrul II
Mecanica Electrotehnica
Rezistenta materialelor Termotehnica
Fenomene de transfer si operatii unitare
Resurse naturale
Chimia mediului Mecanica fluidelor
Surse de radiatii si tehnici de protectie
Coroziune si protectie anticoroziva
Meteorologie și climatologie
Analiza si sinteza proceselor industriale I
Mineralogie si petrologie
Geologie
Limba engleza 3
Limba engleza 4
 
Practica de domeniu (3 sapt)
Anul III  
Semestrul I Semestrul II
Management ecologic 1 Tehnologii cu impact redus asupra medilui 2
Ecologie industriala Tehnologii si echipamente de tratare si epurare a apei 1
Economie generala
Management ecologic 2
Stiinta solului
Management ecologic-proiect
Tehnlogii cu impact redus asupra mediului 1 Managementul integrat al deseurilor
Analiza și sinteza proceselor industriale II
Ingineria sistemelor energetice
Electronica Tehnologii si echipamante de tratare si epurare a aerului 1
Hidrologie și hidrogeologie Ecotoxicologie
Tehnologii de achizitie, monitorizare si diagnoza a calitatii mediului Practica de specialitate (3 sapt)
Anul IV  
Semestrul I Semestrul II
Tehnologii si echipamente de depoluare a solului Tehnologii de tratare și valorificare a deseurilor
Tehnologii si echipamente de tratare si epurare a apei 2
Controlulul si atenuarea zgomotelor si vibratiilor
Tehnologii si echipamente de epurare a aerului 2
Modelarea și simularea factorilor de mediu
Reabilitarea siturilor industriale
Evaluarea impactului asupra mediului
Deseuri toxice si periculoase Economia și contabilitatea mediului
Biotehnologii in protectia si ingineria mediului Practica pentru proiectul de diploma
Risc si securitatea industriala  
Politici de mediu