Misiune si obiective


 

Misiunea Facultăţii de Inginerie este aceea de a oferi educaţie academică în domeniile inginereşti pentru dezvoltarea unor competenţe intelectuale, sociale şi profesionale ale individului, cercetare ştiinţifică şi servicii profesionale academice cu orientare spre performanţă şi îmbunătăţirea continuă a calităţii, astfel încât să contribuie la creşterea economică şi tehnologică în nordul Regiunii de Dezvoltare Nord‐Vest şi a unor comunităţi mai largi.

 

Facultatea de Inginerie a Centrului Universitar Nord din Baia Mare va deveni un promotor academic în domeniul ingineriei, care va aduce o contribuţie consistentă în dezvoltarea industrială, tehnologică şi economică, în nordul Regiunii de Nord‐Vest a României cu recunoaşterea valorii inginereşti în ţară şi în Uniunea Europeană pentru a atinge următoarele obiective:

 

Orientarea spre competenţe inginereşti provocatoare prin programele educaţionale, de cercetare, servicii şi expertiză profesională

Performanţa, motivaţia şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice şi studenţilor

Crearea unui mediu şi climat de manifestare intelectuală şi ştiinţifică specific ingineresc pentru cadre didactice şi studenţi

Impact strategic cu valoare tehnologică în mediul socio‐economic local şi regional

Parteneriate orientate spre dezvoltarea tehnică şi tehnologică cu firmele şi organizaţiile comunităţii

Parteneriate şi relaţii colaborative internaţionale cu mediul academic