Admitere masterat

 


Regulament de admitere

Regulament propriu al Facultății de Inginerie

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA MASTER SUNT:
a) Cerere de înscriere – se completează on line;
b) Diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire (numai pentru promoţia din anul curent);
c) Supliment la diplomă pentru promoţiile anterioare;
d) Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocaţie bugetară la studii de tip master – se completează on line;
e) Certificat naştere;
f) Cartea sau buletinul de identitate;
g) Adeverință medicală;
h) Certificatul de competenţă lingvistică (pentru candidații care se înscriu la programul de studii SMFM);
i) Documentul de plată.

 

Informații despre domenii, specializări, cifre de școlarizare, calendarul admiterii, acte necesare admiterii, taxe de administrare și scolarizare sunt disponibile la adresa: https://www.utcluj.ro/admitere/master/.

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER LA FACULTATEA DE INGINERIE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

 

Sesiunea din vară (iulie 2021)

 

• Înscrieri: 19-25 iulie 2021, on-line pe platforma dedicată admiterii;

• Proba orală (interviu): 26 iulie 2021, orele 10:00÷15:00;

• Afișare rezultate inițiale: 26 iulie 2021;

• Depunerea contestaţiilor: 27 iulie 2021, la adresa de e-mail contestatiiadmitere@utcluj.ro;

• Confirmarea locurilor: 28-30 iulie 2021, astfel:

  1. Candidații admiși la buget prin aducerea actelor în original la sediul Facultății de Inginerie din Baia Mare, str. Dr. Victor Babeș, 62A, sala S1;
  2. Candidații admiși la taxă vor confirma prin achitarea taxei de confirmare a locului, în valoare de 200 lei, pe platforma admiterii (on line/încărcare OP);
  3. Candidații din categorii români de pretutindeni vor încărca în format electronic, în vederea confirmării locului, suplimentar Anexa 4.

•Afisare rezultate finale pentru sesiunea din vară: 30 iulie 2021.

 

Sesiunea din toamnă (septembrie 2021) (în limita locurilor rămase neocupate)

• Înscrieri: 13 - 14 septembrie 2021;

• Proba orală (interviu): 15 septembrie 2021;

INTERVIU MASTER

MIERCURI 15.09.2021, ORA 10.00

 

Profil MECANIC - Sala  L18 – etaj 1

Profil ELECTRIC – Sala L23 – etaj 2

Profil RESURSE – Sala L6 - parter

• Afisare rezultate inițiale: 15 septembrie 2021;

• Depunerea și soluționarea contestaţiilor: 16 septembrie 2021;

• Confirmarea locurilor: 17 septembrie 2021;

• Afisare rezultate finale pentru sesiunea din toamnă: 17 septembrie 2021.